Dr. Soner Canko moderatörlüğünde Fineksus Ürün Müdürü Tuncay Çoruh ve Fineksus Çözüm & Proje Lideri Gökçe Gence ile “Uluslararası Ödemelerde Trendler”in konuşulduğu Webinar kaydını videodan izleyebilirsiniz.